Wyrównanie kwoty dotacji

Aktualizacja kwot dotacji dla przedszkoli, publicznych placówek i internatów właśnie jest dokonywana. Na kontach dotowanych przedszkoli i placówek pojawią się w listopadzie pierwsze środki obrazujące ostateczną wysokość dotacji za ten rok. Dla części przedszkoli i placówek oznacza to dobre wiadomości, bo kwoty dotacji wzrosną, a dla części niestety złe, bo ulegną zmniejszeniu.
Znając aktualną roczną wysokość dotacji (a będą one sukcesywnie publikowane na stronach BIP) oraz kwoty dotacji wypłacone do października, możemy bardzo prosto obliczyć czego spodziewać się po wysokości rat do końca roku.

To jak postępować z dalszymi częściami dotacji, w przypadku zmiany kwoty dotacji po aktualizacji, zostało dobrze określone w art. 43 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych. Zasada jest w gruncie rzeczy bardzo prosta i czytelna. Od kwoty dotacji po aktualizacji odejmujemy to, co już zostało wypłacone od początku roku do października. Tak określoną różnicę wypłacamy w dwóch miesiącach końca roku. W ten sposób mamy pewność, że po przekazaniu raty grudniowej, dotowana jednostka otrzyma łącznie dotację na ucznia w wysokości aktualnej kwoty dotacji. Mamy także pewność, że różnice w kwotach rocznych dotacji (przed i po aktualizacji), które wpływały na wysokość miesięcznej części dotacji w miesiącach od stycznia do października, zostaną właściwie rozliczone.

Co do sposobu wypłaty różnicy za styczeń-październik wytworzyły się dwie szkoły. Jedna preferująca wypłatę od razu w listopadzie. Druga preferująca rozłożenie tej różnicy na równe dwie części do końca roku. Formalnie, obie szkoły są zgodne z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Każda ma pewne wady i zalety. Być może warto pomyśleć w przyszłości o doprecyzowaniu tego w ustawie.
Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierze dotujący samorząd, niewłaściwe jest postępowanie, które często jeszcze jest praktykowane, w postaci żądania zwrotów części dotacji za miesiące styczeń-październik. Wszystkie rozliczenia, w tym rozliczenie ewentualnego zmniejszenia się rocznej kwoty dotacji, odbywają się w ratach za przyszłość.

Stosunkowo prosta reguła postępowania przy wyrównaniu dotacji określona w art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, komplikuje się jeśli zmiany kwoty dotacji są znaczne. Wtedy konieczne jest stosowanie art. 45 ust. 5, który ogranicza możliwość dowolnego spadku lub wzrostu wysokości dotacji. Uważać należy jednak na to, że ograniczenia spadku lub wzrostu dotyczą średniej arytmetycznej kolejnych rat w stosunku do średniej arytmetycznej rat wypłaconych.

Sytuacja komplikuje się również, jeśli mamy zmianę liczby dzieci w dotowanych przedszkolach lub szkołach w poszczególnych miesiącach. Ustawa dobrze reguluje kwestię wyrównania dotacji dla dziecka uczęszczającego do przedszkola przez cały rok budżetowy. Nie daje natomiast oczywistego rozwiązania, jak wyrównać dotację dla dziecka, które rozpoczęło naukę na przykład w marcu albo przestało w marcu do tej szkoły uczęszczać. Trochę więcej o tym problemie napiszemy w którymś z najbliższych wpisów na blogu.