Książka „System informacji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej dla samorządu”

Przedstawiamy Państwu kolejną książkę, której jesteśmy autorami.

Praktyczne omówienie mechanizmu naliczenia subwencji oświatowej i wpływu danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej na jej wysokość.

W naszej nowej książce wyjaśniamy  zmiany wprowadzone przez nowelizacje ustawy o systemie informacji oświatowej, które mają wejść w życie 1.9.2021 r. (dotyczą sposobu wykazywania w SIO wychowanków w przypadku internatu znajdującego się w zespole szkół) oraz 1.1.2022 r. (dotyczą egzaminów zawodowych). Omawiamy  także instrukcje merytoryczne opublikowane przez MEiN oraz udzielają odpowiedzi na pytania zgłaszane do Centrum Informatycznego Edukacji przez dyrektorów szkół i JST.

W poradniku znajdziecie Państwo:

  • dane, które są wprowadzane do poszczególnych modułów nowego SIO i służą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, zapewniając właściwe finansowanie oświaty w samorządzie (przedstawiono przede wszystkim merytoryczne aspekty wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu);
  • metody weryfikacji poprawności wprowadzonych przez JST do SIO danych przekazywanych przez placówki (praktyczne omówienie na przykładzie raportu subwencyjnego);
  • algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej wraz z przykładami;
  • procedurę subwencyjną, tj. procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych do SIO, używanych do naliczenia subwencji oświatowej. Przedstawiona została rola dyrektora szkoły oraz samorządu w procesie weryfikacji danych, nieprzekraczalne terminy, a także błędy, które mogą spowodować brak finansowania zadań oświatowych w samorządzie lub konieczność zwrotu nienależnie pobranych środków;
  • zasady kontroli SIO przez służby skarbowe i skutki finansowe błędów wykrytych w trakcie kontroli;
  • techniczne aspekty wprowadzania danych do SIO, w tym usprawniające ten proces dostępne operacje grupowe;
  • kwestię ochrony danych osobowych w SIO, udzielania upoważnień do korzystania z systemu i odpowiedzialności kierownika podmiotu (dyrektora szkoły) w tym zakresie.

W książce znajduje się również  link do strony internetowej, gdzie zamieszczono arkusz kalkulacyjny, pozwalający na automatyczne wyliczenie subwencji oświatowej dla szkoły.

Zachęcamy do lektury!