INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

1. SZKOLENIE ONLINE: Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – warsztaty dla samorządów.

249.00

Warsztaty dla samorządów (jak obliczyć podstawową kwotę dotacji i wskaźnik zwiększający, zasady aktualizacji i wyrównania).

Czas trwania: 9.00 – 13.30

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń.

Kategoria: Tagi: ,
Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.  Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.

Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.

Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

12.05.2020

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
 4. Zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych.
 5. Zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu.
 6. Ustawowe warunki otrzymania dotacji.
 7. Zasady przekazywania dotacji.
 8. Zasady wydatkowania dotacji.
 9. Kontrola wydatkowania dotacji.
 10. Wstrzymanie dotacji.
 11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji.
 12. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 13.  Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w obszarze dotacji oświatowych od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły w odniesieniu do wymiaru etatu.