INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

1. Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – warsztaty dla samorządów.

300.00

Warsztaty dla samorządów (jak obliczyć podstawową kwotę dotacji i wskaźnik zwiększający, zasady aktualizacji i wyrównania).

Czas trwania: 5h zajęć dydaktycznych (plus przerwy kawowe).
Podana kwota jest kwotą brutto.
Zobacz regulamin szkoleń.

Kategoria: Tagi: ,
Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Każdy uczestnik samodzielnie wykona zestaw zadań, pozwalających na zdobycie praktycznej wiedzy z tego obszaru.

Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.

Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna.
 2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
 4. Inne aspekty wybrane przez Uczestników: zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych, zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu, ustawowe warunki otrzymania dotacji, zasady przekazywania dotacji, zasady wydatkowania dotacji, kontrola wydatkowania dotacji, wstrzymanie dotacji, przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji, zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 5. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić od 1 stycznia 2019 r. w obecnie procedowanym projekcie ustawy z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora szkoły.
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

14.11.2018 Kraków

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna.
 2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
 4. Inne aspekty wybrane przez Uczestników: zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych, zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu, ustawowe warunki otrzymania dotacji, zasady przekazywania dotacji, zasady wydatkowania dotacji, kontrola wydatkowania dotacji, wstrzymanie dotacji, przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji, zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 5. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić od 1 stycznia 2019 r. w obecnie procedowanym projekcie ustawy z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora szkoły.
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.