INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

1. Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – warsztaty dla samorządów.

300.00

Warsztaty dla samorządów (jak obliczyć podstawową kwotę dotacji i wskaźnik zwiększający, zasady aktualizacji i wyrównania).

Czas trwania: 5h zajęć dydaktycznych (plus przerwy kawowe).

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń.

Kategoria: Tagi: ,
Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Każdy uczestnik samodzielnie wykona zestaw zadań, pozwalających na zdobycie praktycznej wiedzy z tego obszaru.

Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Ponadto prowadzący na przykładach pokaże, w jaki sposób dla każdego typu placówki zaktualizować kwoty dotacji, odnoszące się do subwencji, od września 2019 roku, na podstawie nowego algorytmu podziału MEN.

Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

22.10.2019 Warszawa

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna.
 2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
 4. Warsztaty z wyrównania i aktualizacji kwoty dotacji, uwzględniające aktualizację dotacji na podstawie dodatkowego podziału subwencji oświatowej w 2019 roku. Prowadzący na przykładach pokaże, w jaki sposób dla każdego typu placówki zaktualizować kwoty dotacji, odnoszące się do subwencji, od września 2019 roku, na podstawie nowego algorytmu podziału MEN.
 5. Inne aspekty wybrane przez Uczestników: zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych, zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu, ustawowe warunki otrzymania dotacji, zasady przekazywania dotacji, zasady wydatkowania dotacji, kontrola wydatkowania dotacji, wstrzymanie dotacji, przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji, zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 6. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w obszarze dotacji oświatowych od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora szkoły.
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.