INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

10.SZKOLENIE ONLINE: Subwencja oświatowa – wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę.

329.00365.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrozumienie przyczyn otrzymywania subwencji o określonej wysokości, a także jak na podstawie posiadanych danych można optymalizować wydatki na oświatę. Uczestnik pozna sposoby szacowania subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej oraz metody planowania wieloletniego dochodów subwencyjnych.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Pochopień, który jako Dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej był odpowiedzialny za naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

07.03.2024, 20.05.2024

 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej.
 3. Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie. Jak interpretować wagi?
 4. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
 5. Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
 6. Świadoma polityka kadrowa samorządu – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd ? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty , a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela  dyplomowanego.
 7. Godziny ponadwymiarowe i wakaty w arkuszu organizacji szkół a wysokość subwencji – problem dla samorządu?
 8. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
 9. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji . Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.
 10. Rezerwa subwencji oświatowej – komu przysługuje i jak ją uzyskać?
 11. Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
 12. Planowanie wieloletnie dochodów subwencyjnych.