INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

10. Subwencja oświatowa – zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie dochodów subwencyjnych. Szkolenie dla samorządów.

Czas trwania: 5h zajęć dydaktycznych (plus przerwy kawowe).

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy wyznaczonej daty tego szkolenia. Jeżeli jesteś nim zainteresowany - prosimy o kontakt.

 • Opis
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrozumienie przyczyn otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Uczestnik pozna sposoby szacowania subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej oraz metody planowania wieloletniego dochodów subwencyjnych.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Pochopień, który jako Dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej był odpowiedzialny za naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Program szkolenia

 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej.
 3. Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
 4. Zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd.
 5. Metryczka subwencji oświatowej – informacje w niej zawarte i sposoby wykorzystania ich w działalności samorządu.
 6. Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
 7. Planowanie wieloletnie dochodów subwencyjnych.
 8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.
 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej.
 3. Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
 4. Zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd.
 5. Metryczka subwencji oświatowej – informacje w niej zawarte i sposoby wykorzystania ich w działalności samorządu.
 6. Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
 7. Planowanie wieloletnie dochodów subwencyjnych.