INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

14.Akademia OMNIA dla przedszkoli i szkół dotowanych.

70.00

Czas trwania: raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu (zakładka Program) w godzinach 13.00 – 15.00.

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Program
  • Prelegenci

Opis


Przedstawiamy projekt pod tytułem AKADEMIA OMNIA, który stworzyliśmy z myślą o naszych Klientach.

 

Akademia OMNIA to comiesięczne cykliczne spotkania/szkolenia. Szkolenia będą trwały od sierpnia 2020 r. do czerwca 2021 r. – 1 szkolenie w miesiącu, 11 miesięcy szkoleń, forma online, 70 zł netto za szkolenie, ogromna dawka wiedzy i umiejętności, tematyka zawsze na czasie.

Tematyka odpowiadająca najważniejszym wydarzeniom organizacyjno-finansowym w danym czasie m.in.: jak zaplanować budżet, SIO a dotacja, na co można wydatkować dotację, jak prawidłowo rozliczyć dotację, jak rozliczyć dotację na kształcenie specjalne, czy samorząd prawidłowo nalicza, aktualizuje i wyrównuje dotację, jakie są zasady pokrywania wynagrodzeń z dotacji i wiele innych. Dokładny program i harmonogram znajdą Państwo w zakładce obok.

Cena: 70 zł netto za jedno szkolenie w miesiącu, płatne co miesiąc po szkoleniu. Łączna cena za rok szkoleń (11 miesięcy) 770 zł netto.

Pełna elastyczność – w każdej chwili można dołączyć lub zrezygnować z udziału w Akademii – płatność odpowiednia do ilości szkoleń.

Szkolenia odbędą się w formie online (nie będzie trzeba instalować żadnych aplikacji, wystarczy komputer z dostępem do Internetu).

Czas trwania każdego szkolenia ok. 2h (szkolenia będą odbywać się w godzinach od 13.00 do 15.00, raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu – zakładka Program).

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedszkoli, szkół i placówek dotowanych – organów prowadzących, dyrektorów, księgowych, sekretarzy, nauczycieli. .

 

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Pochopień lub Daria Pietrzykowska, którzy jako pracownicy w Ministerstwie Edukacji Narodowej byli odpowiedzialni za finansowanie zadań oświatowych, w tym dotacje dla oświaty niesamorządowej, SIO oraz naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej. Są także autorami pierwszego na rynku komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

Rok szkolny 2020/2021

26.08.2020r.

Temat:  Nowy rok szkolny. Czego spodziewać się po dotacji? Jak planować budżet na nowy rok szkolny?

16.09.2020r.

Temat: Przekazanie danych do SIO podstawą otrzymania dotacji na cały rok. Jak poprawnie uzupełnić SIO tak, aby samorząd otrzymał prawidłową subwencję na moją placówkę? Jakie dane są danymi subwencyjnymi? Jakie są nieprzekraczalne terminy i do kiedy można poprawić błąd? Co jeżeli dane do SIO będą źle wprowadzone – uwaga na konsekwencje i utratę finansowania.

14.10. 2020r. 

Temat: Aktualizacja stawek dotacji dla przedszkoli. Wyrównanie dotacji od początku roku – jak sprawdzić czy samorząd robi to prawidłowo?

18.11.2020r.

Temat: Rozliczenie dotacji oświatowej - dzieci z orzeczeniami.

09.12.2020r.

Temat: Rozliczenie dotacji oświatowej - zasady ogólne. Jakie wydatki nie są kwalifikowalne do rozliczenia z dotacji. Zapisy w statucie a kwalifikowalność wydatków.
13.01.2021r.

Temat: Spodziewana wysokość dotacji na 2021 r. Jakich stawek dotacji mogę się spodziewać od aktualizacji?

24.02.2021r.

Temat: Jak na podstawie publicznych danych sprawdzić czy wysokość naliczonej dotacji jest prawidłowa?

24.03.2021r.

Temat: Wynagrodzenia pracowników pokrywane z dotacji – jak liczyć limity, kogo dotyczą limity, jak przeliczać limit na wymiar etatu, kiedy można pokryć fakturę za prowadzone zajęcia, art. 10a KN – kiedy nie trzeba zawierać umowy o pracę?

21.04.2021r.

Temat: Nowe stawki dotacji dla szkół i przedszkoli (aktualizacja stawek dotacji). Wyrównanie dotacji i mechanizm ograniczenia jej spadku po aktualizacji – czy samorząd stosuje mechanizm blokady nadmiernego spadku dotacji?

12.05.2021r.
Temat: Dotacja podręcznikowa – wnioskowanie.

16.06.2021r.

Temat: Koniec roku i SIO. Co zrobić, żeby we wrześniu było łatwiej?