INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

17.SZKOLENIE ONLINE: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

365.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Program
  • Prelegenci

Opis

 

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym, z uwzględnieniem zmian w 2023 roku, dotyczących dzieci z Ukrainy (zmiany dotycząc sposobu obliczania kwoty do obciążenia, a także rozliczeń za dzieci z Ukrainy). Omówimy aktualizację stawek dotacji oraz sposób ich wyrównywania.

Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy samorządy. Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych, wydanych przez Wolters Kluwer i C.H.Beck.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

05.04.2024, 22.05.2024, 23.04.2024, 25.06.2024

  1. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – podstawa prawna.
  2. Warsztaty z obliczania kosztów wychowania przedszkolnego dla samorządowych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych, podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie pomniejszenia kwoty dotacji o dotację przedszkolną, o której mowa w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  3. Zmiany obowiązujące w 2023 roku – pomniejszanie wydatków na dzieci z Ukrainy.
  4. Aktualizacja i wyrównanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie do art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
  5. Ograniczenie spadku i wzrostu wyliczonych kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
  6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego.