INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

2. Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – szkolenie dla samorządów.

Szkolenie dla samorządów

Czas trwania: 5h zajęć dydaktycznych (plus przerwy kawowe).

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń.

Kategoria: Tagi: ,

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy wyznaczonej daty tego szkolenia. Jeżeli jesteś nim zainteresowany - prosimy o kontakt.

 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru dotowania szkół i placówek niesamorządowych. Wyjaśnimy jak obliczyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.

 

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

14.06.2018 Poznań, 22.05.2018 Warszawa, 26.07.2018 Kraków

 1. Podstawa prawna.
 2. Zasady obliczania kwoty dotacji: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji.
 4. Zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych.
 5. Zasady udzielania dotacji za zdanie egzaminu, tj. w zależności od otrzymania świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 6. Warunek otrzymania dotacji.
 7. Zasady przekazywania dotacji.
 8. Zasady wydatkowania dotacji.
 9. Kontrola wydatkowania dotacji.
 10. Wstrzymanie dotacji.
 11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji.
 12. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych: m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 13. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obecnie procedowanym projektem o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (….): zmiany w zakresie limitu pokrywania z dotacji wynagrodzenia dyrektora i osób zatrudnionych w szkołach i placówkach dotowanych, nowe zasady dotowania szkół branżowych II stopnia oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez publiczne szkoły, nowy sposób kalkulacji wskaźnika zwiększającego, służącego do dotowania szkół publicznych dla dzieci i młodzieży.