INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

19. Rezerwa 0,5% subwencji oświatowej – jak otrzymać dodatkowe środki z MEiN.

329.00

Czas trwania: 09.00 -14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wnioskowania o środki w ramach rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 r.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się subwencją oświatową.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

13.10.2023

 1. Podstawa prawna – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
 3. Zasady podziału subwencji oświatowej w pigułce.
 4. Kryteria, dla których termin jeszcze nie minął.
  1. kryterium I – wzrost zadań;
   1. weryfikacja raportów miesięcznych przed wnioskowaniem;
   2. szacowanie kwoty przysługującej na wzrost zadań na podstawie raportów miesięcznych i metryczki;
  2. kryterium II – zdarzenia losowe;
  3. kryterium III – żywioły;
  4. kryterium IV – odprawy dla nauczycieli;
  5. kryterium V – wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych lub zaadoptowanych pomieszczeń;
  6. kryterium VI – wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 5. Kryteria, dla których w tym roku termin już minął, ale powtarzają się corocznie.
  1. kryterium VII – błędy MEiN;
  2. kryterium VIII – inne. Czy to realne kryterium?