INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

19. Rezerwa 0,5% subwencji oświatowej – jak otrzymać dodatkowe środki z MEiN.

299.00

Czas trwania: 09.00 -14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wnioskowania o środki w ramach rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się subwencją oświatową.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

20.09.2022

 1. Podstawa prawna – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
 3. Zasady podziału subwencji oświatowej w pigułce.
 4. Kryterium I – wzrost zadań. Weryfikacja raportów do kryterium. Obliczanie kwot należnych.
 5. Kryterium II – zdarzenia losowe.
 6. Kryterium III – żywioły.
 7. Kryterium IV – odprawy dla nauczycieli.
 8. Kryterium V – doposażenie nowych sal lekcyjnych.
 9. Kryterium VI – doposażenie szkół zawodowych.
 10. Kryterium VII – pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nowe rozwiązanie. Omówienie zasad organizacji i finansowania tych zajęć.
 11. Kryterium VIII – błędy MEiN.
 12. Kryterium IX – inne. Czy to realne kryterium?