INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

21. SZKOLENIE ONLINE: Aneksy do arkuszy organizacji – jak zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem standardów specjalistów, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z SIO i subwencją, optymalizacja wydatków.

365.00

Czas trwania: 09.00 -14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zmian w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę. Szkolenie skupi się na zmianach, które mogą być podejmowane w ciągu roku szkolnego.

ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, odpowiedzialny za finansowanie zadań oświatowych, w tym za podział subwencji oświatowej.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

04.07.2024

Program:

 1. Uwarunkowania prawne.
 2. Zmiany konieczne i możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego.
 3. Standardy specjalistów od 1 września 2022 r. – zmiany w arkuszu.
 4. Dzieci z Ukrainy – wpływ na zmiany organizacyjne i finansowanie.
 5. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
 6. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Przyjęcie ucznia z obwodu w ciągu roku szkolnego. Oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne.
 7. Oddziały łączone.
 8. Nauczanie indywidualne.
 9. Nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zmiany w organizacji w trakcie roku szkolnego.
 11. Świetlica szkolna.
 12. Internat.
 13. MOW, MOS, SOSW i SOW.
 14. Wynagrodzenia nauczycieli.
 15. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
 16. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 17. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 18. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
 19. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 20. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
 21. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.