INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

22. SZKOLENIE ONLINE: Rozliczanie dotacji celowych – dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne.

329.00365.00

Czas trwania: 09.00 -14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa (lub samorządu) w zakresie finansowania:

 1. podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych);
 2. rozwoju wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych);
 3. programu Aktywna tablica (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych);
 4. zajęć wspomagających po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).

 

ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

25.03.2024

 • Dotacja podręcznikowa.
  1. Zasady wykorzystania i rozliczania.
  2. Rozliczenie w trzech pulach finansowych na szkołę. Przenoszenie między klasami – warunki konieczne. Problemy z refundacją.
  3. Zwiększona dotacja na dzieci z orzeczeniami.
  4. Sposoby dokumentacji wydatków.
  5. Formularze rozliczeniowe dla dyrektora i samorządu.
  6. Wykorzystanie aplikacji MEiN.
 • Dotacja na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych).
  1. Zasady wykorzystania i rozliczania.
  2. Wkład własny.
  3. Możliwość przenoszenia między jednostkami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
  4. Sposoby dokumentacji wydatków.
  5. Przypadki zwrotów dotacji.
  6. Formularz rozliczeniowy.
 • Program Aktywna tablica.
  1. Zasady wykorzystania i rozliczania.
  2. Wkład własny. Finansowy lub rzeczowy. Różnice. Łączenie wkładów.
  3. Sposoby dokumentacji wydatków.
  4. Formularz rozliczeniowy.
 • Zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).
  1. Zasady wykorzystania i rozliczania.
  2. Dokumentacja do rozliczenia.
  3. Rozliczenie i przypadki zwrotów.
  4. Formularze rozliczeniowe.
  5. Co zrobić, jeśli wydatki były niższe niż dotacja?