INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

32. SZKOLENIE ONLINE: Jak sprawdzić i poprawić raport subwencyjny SIO na 2024 – szkolenie dla szkół, przedszkoli i placówek.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez szkoły, przedszkola i placówki dotowane. Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO, a także z przedstawieniem analizy raportów w Excelu. Prowadzący szkolenie przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej. Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówiona zostanie rola dyrektora placówki w weryfikacji, jak dyrektor powinien weryfikować dane wprowadzane przez szkoły (dane w SIO a dane w arkuszu organizacji – skąd różnice?), jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za SIO i naliczenie subwencji oświatowej.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

19.12.2023

Program szkolenia:

 1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej:
  1. Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
  2. Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
  3. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy
  4. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez dyrektora – rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
  5. Jak dyrektor powinien sprawdzić poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową.
  6. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO – okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
  7. Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
 2. Weryfikacja raportu subwencyjnego w praktyce.

  1. Jak sprawdzić raport subwencyjny na 2023.
  2. Raporty dostępne na 30 IX przed oficjalnym raportem subwencyjnym.
  3. Zasady weryfikacji raportów subwencyjnych.
  4. Raport subwencyjny. Uczniowie. Nauczyciele.
  5. Raport uczniowie – wagi. Korekta liczby uczniów ze względu na falę sześciolatków i reformę gimnazjalną. Nowe wagi w algorytmie podziału subwencji na 2023 (waga na tzw. standardy specjalistów). Orzeczenia. Pozostałe dane dziedzinowe uczniów - gdzie znaleźć informację o wprowadzonych danych do SIO w raporcie subwencyjnym.
  6. Raport o nauczycielach i ich stopniach awansu. Etat subwencyjny. Etat subwencyjny w przedszkolu – procedura sprawdzania – narzędzia excelowe MEiN. Wpływ błędu w raportach o nauczycielach na wysokość subwencji.
  7. Weryfikacja z arkuszem organizacji.
 3. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu - wybrane aspekty.

  1. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
  2. Dane wprowadzone do SIO a poprawność dokumentacji przebiegu nauczania w placówce - na co zwrócić szczególną uwagę.
  3. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
  4. Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
  5. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Nowe zmiany: wprowadzenie godzin realizowanych zadań w ramach orzeczenia.
  6. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
  7. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy). Wskaźniki korygujące etaty w przedszkolach – w jaki sposób je wyliczyć i sprawdzić. Etaty subwencyjne a etaty w arkuszu organizacji: skąd różnice?
  8. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.