• Opis

Opis

Celem szkolenia jest przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez szkoły, przedszkola i placówki. Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO, a także z przedstawieniem analizy raportów w Excelu. Prowadzący szkolenie przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej. Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówiona zostanie rola dyrektora placówki w weryfikacji, jak dyrektor powinien weryfikować dane wprowadzane przez szkoły (dane w SIO a dane w arkuszu organizacji – skąd różnice?), jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za SIO i naliczenie subwencji oświatowej.