INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

23. SZKOLENIE ONLINE: Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach – standardy zatrudnienia specjalistów.

329.00

Czas trwania: 09:00  -13:30

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zmian w zakresie zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach – na szkoleniu zostaną przedstawione zmiany merytoryczne i finansowe.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

25.08.2023

 1. Podstawa prawna – zmiana ustawy Prawo oświatowe.
 2. Określenie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w placówce oświatowej.
 3. Określenie minimalnej liczy etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów.
 4. Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 5. Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
 6. Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks Pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy będą możliwe inne formy zatrudnienia?
 7. Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
 8. Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021.
 9. Okres przejściowy.
 10. Finansowanie – wzrost subwencji oświatowej. O ile wzrośnie subwencja?
 11. Dotacje – aktualizacja stawek dotacji w trakcie roku. O ile wzrośnie dotacja dla dotowanej szkoły i placówki?