INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

27. SZKOLENIE ONLINE: Analiza raportów SIO dla samorządów – jak wykorzystać raporty w praktyce.

329.00365.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykorzystania raportów SIO w Strefie Pracownika. Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego znających co najmniej podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel. Na szkoleniu zostaną omówione dostępne raporty oraz liczne przykłady wykorzystania danych z tych raportów do realizacji zadań w zakresie oświaty w gminie lub powiecie.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

01.03.2024, 06.06.2024, 26.04.2024

 1. Omówienie raportów w strefie pracownika. Raporty bieżące – ograniczenia. Raporty na 30 września. Raporty na koniec miesiąca.
 2. Dane RSPO.
 3. Dane z SIO o uczniach i nauczycielach ze źródeł publicznych.
 4. Dane budżetowe na stronie Ministra Finansów.
 5. Uczniowie – oddziały podstawowe i dodatkowe. Dane dziedzinowe uczniów.
 6. Uczniowie – orzeczenia i opinie.
 7. Nauczyciele – umowy i awanse.
 8. Nauczyciele specjaliści. Kiedy można skorzystać z raportu, a kiedy informacje trzeba skorygować?
 9. Weryfikacja danych subwencyjnych przed 15 grudnia.
 10. Raport o uczniach według wag subwencyjnych. Uczniowie do wag na 30 września i uczniowie do wag średniorocznych.
 11. Raport o nauczycielach i ich stopniach awansu. Etat subwencyjny. Etat subwencyjny w przedszkolu – procedura sprawdzania – narzędzia excelowe MEiN. Wpływ błędu w raportach o nauczycielach na wysokość subwencji.
 12. Wykorzystanie raportów SIO do wstępnej weryfikacji poprawności udzielania dotacji oświatowych.
 13. Szacowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na podstawie raportów.
 14. Szacowanie subwencji ostatecznej.
 15. Rozbicie subwencji oświatowej na szkoły.
 16. Szacowanie metryczki na kształcenie specjalne. Szacowanie wartości „Śinne”.
 17. Raporty z SIO, a dane z arkusza organizacji.
 18. Samorząd na tle innych samorządów. Wydatki na ucznia. Procentowy poziom dopłat ze środków własnych. Średnia wielkość oddziału szkoły lub przedszkola. Kluczowe statystyki do finansów. Czy moi sąsiedzi radzą sobie lepiej ode mnie?
 19. Kontrola obowiązku szkolnego. Nieoczywista funkcjonalność SIO.
 20. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
 21. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji.