INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

24. SZKOLENIE ONLINE: Fundusz Pomocy – nowe regulacje na 2023 rok.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 13:30

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy na temat rozliczenia środków z Funduszy Pomocy finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

03.04.2023, 18.04.2023

 1. Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy:
 1. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
 1. Przepisy ustawy - Prawo oświatowe: oddziały ogólnodostępne, oddziały przygotowawcze, bezpłatna nauka języka polskiego.
 2. Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
 3. Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
 4. Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
 5. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
 6. Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji. Zwiększenie minimalnej liczby godzin j. polskiego do 6,
 7. Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych - czy dotacje są należne, jaka jest ich wysokość? Obliczenie dotacji  dla ucznia w oddziale ogólnodostępny, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.
 8. Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy,
 9. Czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
 10. Raportowanie niewykorzystanych środków z Funduszu.
 11. Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
 12. Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
 13. Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO.
 14. Pytania od Uczestników.