INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

3. Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – szkolenie dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe.

Sprawdź czy kwota dotacji, którą otrzymujesz jest prawidłowa. Sprawdź czy wydatkując dotację, nie narażasz się na jej zwrot.

Czas trwania: 5h zajęć dydaktycznych (plus przerwy kawowe).

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy wyznaczonej daty tego szkolenia. Jeżeli jesteś nim zainteresowany - prosimy o kontakt.

 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru dotowania szkół i placówek niesamorządowych, tak by każdy uczestnik szkolenia mógł samodzielnie sprawdzić czy kwota dotacji, którą przekazuje samorząd jest prawidłowo wyliczona. Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej.

Uwaga: zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego po otrzymaniu dotacji organ prowadzący ma 30 dni na reakcję i odwołanie się od kwoty błędnie wyliczonej.

Wyjaśnimy także jak wydatkować dotację, by nie narażać się na jej zwrot.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

02.10.2018 Kielce, 05.11.2018 Gorzów Wielkopolski, 05.12.2018 Lublin, 08.11.2018 Bydgoszcz, 09.10.2018 Białystok, 10.09.2018 Warszawa, 11.06.2018 Kraków, 12.06.2018 Warszawa, 12.11.2018 Olsztyn, 13.06.2018 Wrocław, 14.06.2018 Gdańsk, 15.06.2018 Poznań, 15.11.2018 Rzeszów, 16.10.2018 Wrocław, 18.09.2018 Szczecin, 20.11.2018 Kraków, 21.11.2018 Poznań, 22.10.2018 Łódź, 22.11.2018 Katowice, 28.11.2018 Opole, 30.11.2018 Gdańsk

 1. Podstawa prawna.
 2. Zasady obliczania kwoty dotacji: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów (przykłady praktyczne, warsztaty).
 3. Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji (przykłady praktyczne, warsztaty).
 4. Warunek otrzymania dotacji.
 5. Zasady wydatkowania dotacji.
 6. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych: m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 7. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obecnie procedowanym projektem o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (….): zmiany w zakresie limitu pokrywania z dotacji wynagrodzenia dyrektora i osób zatrudnionych w szkołach i placówkach dotowanych, nowe zasady dotowania szkół branżowych II stopnia oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez publiczne szkoły, nowy sposób kalkulacji wskaźnika zwiększającego, służącego do dotowania szkół publicznych dla dzieci i młodzieży.
 8. Dyskusja.