INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

30. SZKOLENIE ONLINE: Jak rozliczyć średnie wynagrodzenie nauczycieli?

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat rozliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela. W szczególności w zakresie roku 2022 w związku ze zmianą systemu awansu zawodowego nauczycieli. Na szkoleniu zostanie omówiony system wynagrodzenia nauczycieli oraz nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

18.01.2024

Program szkolenia:

 1. Powód rozliczania średnich wynagrodzeń – art. 30 i 30a ustawy - Karta nauczyciela.
 2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela. Podstawowe akty prawne regulujące zasady przyznania oraz wysokość tych składników.
 3. Jak osiągnąć średnie wynagrodzenia. Rola poszczególnych składników, ich procentowy udział w średnim wynagrodzeniu.
 4. Szczególna rola godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Zmiany po wprowadzeniu nowego systemu awansu zawodowego.
 5. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Regulacje na 2022 r.
  1. Sposób wyliczania średniorocznej struktury awansu zawodowego. Ustalanie wymiaru etatów. Stary awans do sierpnia i nowy od września.
  2. Sposób wyliczania średniorocznych wynagrodzeń.
  3. Sposób ustalania kwoty różnicy o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta nauczyciela.
  4. Sposób ustalania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
  5. Nowy formularz sprawozdania na 2022 r.
 6. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Regulacje na 2023 r. i lata kolejne.
 7. Efektywne wykorzystanie systemu wynagradzania nauczycieli z punktu widzenia budżetu samorządu.