INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

25. SZKOLENIE ONLINE: Rozliczanie dotacji oświatowych dla samorządów – na co zwrócić uwagę przyjmując rozliczenie.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 13:30

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej przyjmowania od dotowanych podmiotów rozliczenia wykorzystania dotacji oświatowych, w tym z uwzględnieniem rozliczenia dotacji na kształcenie specjalne. Prowadzący szkolenie omówi różnice między dotacją niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobraną nienależnie/w nadmiernej wysokości. Jakie przepisy powinny znaleźć się w uchwale dotacyjnej w kontekście przyjęcia rozliczenia przez samorząd. Jak sprawdzić poprawność wykorzystanej dotacji ogólnej oraz dotacji na kształcenie specjalne na podstawie rozliczenia? Jak znaleźć błędy (wydatki niekwalifikowane) w składanym rozliczeniu? Jak sprawdzić poprawność wykazanych w rozliczeniu ustawowych wzorów do przeliczania kosztów wspólnych na kształcenie specjalne w szkołach, a jak w wysokość tzw. wydatków niezbędnych na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach? Szkolenie będzie miało charakter warsztatów – na przykładowym rozliczeniu zostaną omówione rozliczone wydatki, wskazane błędy oraz sposób ich odnajdywania.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych, wydanych przez Wolters Kluwer i C.H.Beck.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

23.01.2023

 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o finansach publicznych, uchwała dotacyjna samorządu.
 2. Uchwała dotacyjna – jakie przepisy powinny być w niej zawarte w kontekście przyjęcia rozliczenia przez samorząd.
 3. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji – katalog wydatków kwalifikowanych do pokrycia z dotacji na praktycznych przykładach. Weryfikacja wydatku bieżącego a wydatku majątkowego, jaki katalog środków trwałych finansowanych z dotacji dopuszczają przepisy. Wydatki na wynagrodzenia pracowników - limity na 2022 rok. Weryfikacja wydatków na zakup usług remontowych. Umowy zlecenia - kiedy są dopuszczone do sfinansowania z dotacji. Fakturowanie usług na zewnątrz - czy zgodne z przepisami prawa.
 4. Sprawdzenie kryterium celowości i gospodarności środkami publicznymi.
 5. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości w rozliczeniu - w jaki sposób je znaleźć.
 6. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju - jak zweryfikować wstępnie poprawność rozliczenia, na co zwrócić uwagę przyjmując rozliczenie.
 7. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych - jak zweryfikować wstępnie poprawność rozliczenia w przedszkolu i szkole, na co zwrócić uwagę przyjmując rozliczenie.