INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

31. SZKOLENIE ONLINE: Zmiany w sieci szkół, likwidacja szkół – nowe zmiany w prawie od 2023 roku.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

 • Opis
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących zmiany w sieci szkolnej. Nowe regulacje związane są z zapisami ustawy z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Ustawa zmienia art. 89 ustawy – Prawo oświatowe podając warunki jakie muszą zostać spełniane aby możliwa byłą likwidacja szkoły publicznej. Na szkoleniu poruszone zostaną również kwestie związane z wpływem sieci szkół na finanse samorządu, takie jak wielkość szkoły i oddziału klasowego, minimalny koszt prowadzenia szkoły/przedszkola, szacowanie wpływu zmian w sieci szkolnej na budżety samorządów w perspektywie wieloletniej. Ponadto, zostaną zaproponowane sposoby wykazywania, czy nowe warunki zapisane w prawie oświatowym zostały spełnione jeśli samorząd zamierza dokonać zmiany w sieci szkolnej.

Program szkolenia:

 1. Sieć szkół i placówek – przegląd regulacji w prawie oświatowym.
 2. Likwidacja szkoły – procedury obecne.
 3. Likwidacja szkoły – nowe zapisy w ustawie - Prawo oświatowe.
 4. Kiedy dostępność nauki, wychowania i opieki można uznać za ograniczoną?
 5. Kiedy likwidacja szkoły może polepszyć warunki nauki i stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym?
 6. Kiedy likwidacja szkoły nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do innych szkół.
 7. Prognozy demograficzne i prognozy dotyczące liczby uczniów szkołach. Metodyka dokonywania prognoz. Skąd wziąć dane do prognoz.
 8. Warsztaty prognozowania zmian demograficznych.
 9. Kiedy można uznać, że likwidacja szkoły jest uzasadniona warunkami demograficznymi?
 10. Wpływ sieci szkół na finansów samorządu.
  1. Minimalny koszt szkoły/przedszkola.
  2. Wielkość oddziału klasowego. Szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
  3. Szacowanie wpływu likwidacji szkoły na budżet samorządu w perspektywie wieloletniej.
  4. Zmniejszenie organizacji szkół podstawowych do klas I-III.
  5. Łączenie klas w szkołach podstawowych.