INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

33. SZKOLENIE ONLINE: Godziny ponadwymiarowe nauczycieli – jak rozliczać i optymalizować wydatki?

365.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Program
  • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy samorządów, dyrektorzy szkół i placówek samorządowych.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

05.09.2024, 23.08.2024

  1. Co to są godziny ponadwymiarowe. Maksymalna liczba godzin ponadwymiarowych za zgodą i bez zgody nauczyciela.
  2. Godziny ponadwymiarowe dla dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych.
  3. Kalkulacja stawki za godzinę ponadwymiarową w zależności od stopnia awansu zawodowego (przykład w arkuszu kalkulacyjnym).
  4. Obliczanie miesięcznej wartości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w tym w przypadkach, w których niektóre godziny nie zostały zrealizowane (przykład w arkuszu kalkulacyjnym).
  5. Kiedy przysługuje, a kiedy nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
  6. Finansowe korzyści związane z godzinami ponadwymiarowymi. Rola godzin ponadwymiarowych w rozliczeniu średniego wynagrodzenia. Minimalna liczba godzin ponadwymiarowych zapewniająca optymalność wydatków na wynagrodzenia.

Grzegorz Pochopień Szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).