INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

35. SZKOLENIE ONLINE: Nagrody na nauczycieli.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 13:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat specjalnych nagród dla nauczycieli w 2023 r. z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej.  Na szkoleniu zostanie przedstawiony proces wnioskowania o nagrody, prawidłowe wypełnienie danych SIO oraz rozliczenie środków na nagrody.

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy samorządów, organy prowadzące i dyrektorzy szkół i placówek nie samorządowych, dyrektorzy szkół samorządowych.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

02.10.2023, 07.09.2023, 22.09.2023

 1. Podstawa prawna.
 2. Wysokość nagrody i termin wypłaty.
 3. Warunki zatrudnienia nauczycieli, którzy otrzymają nagrody. Nauczyciel zatrudniony w wielu szkołach.
 4. Wpływ nagród na średnie wynagrodzenie nauczycieli.
 5. Prawidłowe wypełnienie danych SIO umożliwiające otrzymanie środków dla samorządów.
 6. Wniosek szkoły lub placówki niesamorządowej (w szczególności niepublicznej) o dotację celową na pokrycie kosztów przyznanych nagród. Zawartość wniosku, maksymalna kwota dotacji.
 7. Rozliczenie dotacji dla szkoły lub placówki niesamorządowej (zakres informacji w rozliczeniu, zasady wykorzystania, termin ewentualnego zwrotu).
 8. Wpływ nagród na wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Grzegorz Pochopień  - szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).