INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

36. SZKOLENIE ONLINE: Jaka będzie dotacja w 2024 roku? Warsztaty dla szkół dotowanych.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 13:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Program
  • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do oszacowania finansowania szkół w 2024 r. Kwoty te często samorządy publikują dopiero w kwietniu/maju, a następnie dokonują wyrównania od stycznia. Dla szkoły dotowanej ważna jest już teraz znajomość i możliwość oszacowania, jaka kwota dotacji będzie w 2024 r. oraz jakiego może się spodziewać wyrównania.

Szkolenie jest adresowane głównie do dotowanych szkół (niepublicznych i publicznych), a w przypadku placówek wychowania przedszkolnego tylko w zakresie uczniów niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

28.11.2023

Program szkolenia:

1. Wzrost kwoty subwencji/dotacji na ucznia w 2024 roku w porównaniu do roku obecnego.

2. Omówienie rozporządzenia o podziale subwencji na 2024 rok - jakie zmiany w finansowaniu będą wprowadzone, jak zmieni się (zwiększy/zmniejszy) finansowanie niektórych charakterystyk uczniów (np. małe szkoły, bezpłatna nauka języka polskiego)?

3. Kwota subwencji na ucznia szkoły: Co to jest standard finansowy A? Co to jest wskaźnik Di i jaki ma wpływ na wysokość dotacji? Co oznaczają wagi w rozporządzeniu o podziale subwencji?

4. Jak obliczyć wysokość dotacji na ucznia szkoły w 2024 r. biorąc pod uwagę wzrost kwoty jednostkowej na ucznia i zmiany w niektórych wagach?

4a. Jak obliczyć wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego w placówce wychowania przedszkolnego w 2024 r.?

5. Model w arkuszu kalkulacyjnym pozwalający oszacować kwotę dotacji w 2024 r. - praktyczne warsztaty.

6. Jak obliczyć wyrównanie kwoty dotacji w kwietniu/w maju - praktyczne warsztaty.

7. Od kiedy jest należna kwota dotacji wynikająca z danej wagi, np. z orzeczenia, z wagi na tzw. małą szkołę, wagi na oddział sportowy itd.?

8. Pytania od Uczestników.

Grzegorz Pochopień  - szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).