INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

40. SZKOLENIE ONLINE: Docelowe standardy specjalistów.

365.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Kategoria: Tag:
Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad zatrudniania nauczycieli specjalistów począwszy od 1 września 2024 r. Minimalne poziomy ulegają zwiększeniu. W ślad za tym wzrośnie również liczba godzin nauczycieli psychologów i pedagogów specjalnych. Na szkoleniu omówiony zostanie również pomocniczy raport w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia wraz z jego wykorzystaniem do oceny spełnia warunku z art. 42d ust. 13 KN oraz wskazane niedoskonałości raportu w określonych sytuacjach.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

21.08.2024

 1. Podstawa prawna – art. 42d Karty Nauczyciela.
 2. Określenie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym począwszy od 1 września 2024 r.
 3. Określenie minimalnej liczby etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów. O ile godzin trzeba zwiększyć wymiar? Czy można zaokrąglać godziny w dół?
 4. Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 5. Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
 6. Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks Pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy są możliwe inne formy zatrudnienia?
 7. Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
 8. Kwalifikacje nauczycieli specjalistów.
 9. Zadania nauczycieli specjalistów.
 10. Zajęcia rewalidacyjne a etaty specjalistów.
 11. Raport pomocniczy w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia. Wykorzystanie ze znajomością niedoskonałości tego raportu.
 12. Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów na rok szkolny 2024/2025 według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021. Wykorzystanie raportu w strefie pracownika SIO. Zapisy dla organów prowadzących.
 13. Finansowanie –subwencja oświatowa na specjalistów w 2024 r. Wzrost wag.

Grzegorz Pochopień  - szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).