INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

42. SZKOLENIE ONLINE: Ustalanie stawek dotacji dla szkół w 2024 roku oraz ich aktualizacja.

365.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Kategoria: Tag:
 • Opis
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy jak obliczyć i zaktualizować stawki dotacji dla szkół. Na szkoleniu przedstawimy sposób wyliczania wskaźnika zwiększającego w oparciu o obecne zmiany ustawowe.

Szkolenie dotyczy aktualizacji dotacji dla szkół. Idealne rozwiązanie dla osób dotujących tylko szkoły. Bardzo dobre szkolenie dla początkujących. Szczegółowo policzymy na przykładzie w Excelu wskaźnik zwiększający dla szkół publicznych. Omówimy rozporządzenie o podziale subwencji z zależnościami między wagami. Przedstawimy jakimi wskaźnikami liczyć wydatki we wspólnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w przypadku obliczania wskaźnika zwiększającego na podstawie zespołów).

Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy na konkretnym przykładzie jak policzyć wskaźnik zwiększający, jakie wagi z algorytmu subwencji oświatowej uwzględniać przy dotowaniu,  jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.  Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.

Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.

Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych, wydanych przez Wolters Kluwer i C.H.Beck.

Program:

 1. Wprowadzenie do dotacji – podstawa prawna. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
 2. Warunki otrzymania dotacji.
 3. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, rozporządzenie o podziale subwencji oświatowej.
 4. Omówienie rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej - jakie wagi należy uwzględnić przy dotowaniu, jakie wagi wzajemnie się wykluczają, zależności pomiędzy wagami.
 5. Warsztaty (praktyczne przykłady) - jak obliczyć wskaźnik zwiększający, jak obliczyć kwotę subwencji oświatowej dla uczniów o różnych charakterystykach (różne wagi, np. uczeń niepełnosprawnych, nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, oddziały różnego typu).  Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 6. Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
 7. Obowiązywanie nowych zaktualizowanych stawek dotacji, a wyrównanie.
 8. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.

Grzegorz Pochopień  - szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).