INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

43. SZKOLENIE ONLINE: Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Kategoria: Tag:
Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z wypłatą wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po podwyżkach w 2024 r. Na szkoleniu przedstawiony zostanie również wpływ zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego na osiąganie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Dokonana zostanie ocena pozostałych składników wynagrodzenia, których wysokość i zasady powinny być zmienione tak aby osiągnąć wynagrodzenie średnie.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

18.03.2024

Program szkolenia:

 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego w 2024 r. w zależności od stopnia awansu, wykształcenia i przygotowania pedagogicznego.
 2. Zasady i terminy wyrównania wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2024 r.
 3. Relacja wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego.
 4. Wątpliwości związane z wypłaconym wyrównaniem do wynagrodzenia minimalnego za pracę.
 5. Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli.
 6. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Stawki po podwyżkach.
 7. Wpływ podwyżek wynagrodzenia na rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 8. Konieczność zapewnienia w regulaminie wynagradzania osiągnięcia średnich wynagrodzeń. Czy dotychczasowe regulaminy automatycznie pozwolą na osiągnięcie średniej? Kiedy na pewno należy zmienić regulamin wynagradzania?
 9. Środki na podwyżki w subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej. Czy można je wyliczyć dla konkretnego samorządu? Jak można je oszacować?

Grzegorz Pochopień  - szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).