INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

7. SZKOLENIE ONLINE: Dotacja podręcznikowa – zasady wnioskowania i rozliczania. Szkolenie dla samorządów i dyrektorów szkół.

249.00

Szkolenie dla samorządów.
Czas trwania: 9.00 – 13.30

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Uczestnik pozna zasady wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposób rozliczenia tej dotacji. Ponadto uczestnik pozna zasady konstruowania informacji i wniosków kierowanych do jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólne zasady wnioskowania o dotację.  W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół oraz pracowników samorządu.

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za finansowanie zadań oświatowych, w tym dotację podręcznikową.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

05.06.2020

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.
 2. Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.
 3. Konstrukcja wniosku w udzielenie dotacji celowej kierowanego do wojewody.
 4. Terminy obiegu dokumentów.
 5. Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.
 6. Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.
 7. Rozliczenie dotacji celowej (duże zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów).