SZKOLENIA DOTACJE ONLINE

7. SZKOLENIE ONLINE: Dotacja podręcznikowa – zasady wnioskowania i rozliczania.

365.00

Szkolenie dla samorządów.
Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

 

 

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Program
  • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Uczestnik pozna zasady wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposób rozliczenia tej dotacji. Ponadto uczestnik pozna zasady konstruowania informacji i wniosków kierowanych do jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólne zasady wnioskowania o dotację.  W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół oraz pracowników samorządu.

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za finansowanie zadań oświatowych, w tym dotację podręcznikową.

 

Program szkolenia:

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.

2. Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.

3. Konstrukcja wniosku o udzielenie dotacji celowej kierowanego do wojewody.

4. Terminy obiegu dokumentów.

5. Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.

6. Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.

7. Rozliczenie dotacji celowej.

8. Warsztaty: prawidłowe wypełnienie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie dotacji.

9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

07.05.2024

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.

2. Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.

3. Konstrukcja wniosku o udzielenie dotacji celowej kierowanego do wojewody.

4. Terminy obiegu dokumentów.

5. Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.

6. Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.

7. Rozliczenie dotacji celowej.

8. Warsztaty: prawidłowe wypełnienie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie dotacji.

9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.