INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

9.SZKOLENIE ONLINE: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych (art. 35 ufzo).

329.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji otrzymana na tych uczniów.  Nierozliczenie dotacji na kształcenie specjalne oznacza jej zwrot do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uczestnik posiądzie wiedzę na temat rozliczania dotowanych szkół i placówek z wymogów przeznaczania dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 35 ust. 4 i 5  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kalkulacji ustawowych wzorów. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach – część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, na której Uczestnik szkolenia razem z prowadzącym rozwiąże praktyczne przykłady.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, księgowych oraz organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także do pracowników samorządu, którzy rozliczają te dotacje.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

01.03.2023

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, art. 35 ust 4 i 5 ustawy.
 2. Dotacja na kształcenie specjalne – sposób określenie jej wysokości. Przykłady praktyczne:
  1. Obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w szkole.
  2. Obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu.
 3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do kalkulacji wskaźników zawartych w ustawie.
 4. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu.
 5. Praktyczne podejście do rozliczenia dotacji - metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne.
 6. Wykazywanie tzw. kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych od 1 stycznia 2019 r.
 7. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje nierozliczenia dotacji.
 8. Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzać rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę.
 9. Warsztaty (przykłady praktyczne): algorytm zawarty w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy – rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych na przykładach dla każdego typu placówki:
  1. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole specjalne.
  2. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole ogólnodostępne i integracyjne, a także punkty przedszkolne (w tym terapeutyczne punkty przedszkolne).
  3. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę specjalną.
  4. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami ogólnodostępnymi.
  5. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
  6. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne, gdy następuje zmiana w ciągu roku budżetowego (dochodzi lub odchodzi uczeń z orzeczeniem). Omówienie aktualizacji ustawowego wzoru.
 10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.