INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

8. Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Szkolenie dla samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek samorządowych.

Szkolenie dla samorządów.
Czas trwania: 9.00 – 13.30

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy wyznaczonej daty tego szkolenia. Jeżeli jesteś nim zainteresowany - prosimy o kontakt.

 • Opis
 • Program
 • Prelegenci

Opis

CELEM SZKOLENIA jest poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż w subwencji oświatowej. Uczestnik pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jak przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego. Dyrektor szkoły (księgowy) dowie się w jaki sposób od 1 stycznia 2018 r. klasyfikować wydatki na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadzący szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.

 

PROGRAM:

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
 3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – przykłady rozwiązania (warsztaty).
 1. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.
 2. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 3. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 1. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
 3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
 4. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
 5. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów.
 6. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – zależności.
 7. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
 8. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek – jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy.15
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

 

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
 3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
 4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
 5. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek.
 6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.