INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

20. SZKOLENIE ONLINE: Projekt planu finansowego szkoły i przedszkola na 2024 r. Optymalizacja wydatków.

329.00

Czas trwania: 09.00 -14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania planów finansowych szkół i przedszkoli na 2024 r. Oprócz aspektów prawnych i proceduralnych, skupimy się na aspekcie efektywności finansowej. Dużą uwagę skupimy na racjonalnych działaniach przy ustalaniu planu finansowego, które będą skutkować realnymi oszczędnościami dla budżetu dyrektora i budżetu samorządu, uwzględniając zarówno wpływ na dochody (subwencja oświatowa i dotacje celowe) jak i wydatki.

 

ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

20.10.2023

Projekt planu finansowego na 2024 r. Jak optymalizować wydatki szkoły na oświatę?

 1. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
 2. Ustawa o finansach publicznych. Plan finansowy. Tworzenie projektu planu finansowego. Realizacja w ciągu roku.
 3. Klasyfikacja budżetowa.
 4. Możliwość dokonywania zmian w planie.
 5. Dochody finansujące oświatę. Subwencja oświatowa. Dotacje.
 6. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
 7. Wielkość oddziału kluczowym czynnikiem wpływającym na optymalizację finansów.
 8. Uwzględnienie zmniejszonego naboru do klas I w szkołach ponadpodstawowych w 2024 r.
 9. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu.
 10. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
 11. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 12. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli.
 13. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 14. Zatrudnianie specjalistów. Zwiększone minima zatrudnienia od września 2024 r.
 15. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
 16. Wydatki i dochody na prowadzenie niektórych oddziałów: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd.
 17. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.
 18. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka.
 19. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.