REGULAMIN Akademii OMNIA

Regulamin Akademii OMNIA

I. Cena i płatność

 1. Cena za jedno szkolenie wynosi 70 zł netto. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Akademii OMNIA wynosi 770 zł netto za 11 miesięcy szkoleń.
 2. Szkolenia odbywają się co miesiąc (11 szkoleń, 1 szkolenie w miesiącu) od sierpnia 2020 r. do czerwca 2021 r.
 3. Płatność jest rozłożona na 11 miesięcy, tj. 70 zł netto miesięcznie za szkolenie. Faktura VAT na kwotę 70 zł netto będzie wystawiana co miesiąc po przeprowadzonym szkoleniu w danym miesiącu i przesłana mailem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. W przypadku przekazania oświadczenia, że szkolenie ma charakter doskonalenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA s.c. nie naliczy podatku VAT. Wówczas kwota netto jest również kwotą brutto. Jedno oświadczenie wystarczy na pełen cykl szkoleń.
 5. W przypadku dołączenia do Akademii OMNIA w trakcie trwania szkoleń opłata zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby szkoleń pozostałych do końca trwania Akademii (tj. 70 zł netto za każde szkolenie).
 6. Cena obejmuje materiały ze szkoleń (prezentacje, Excele i inne materiały). Po każdym szkoleniu materiały zostaną przekazane Uczestnikowi na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 7. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Na życzenie Zgłaszającego może zostać wystawiona faktura papierowa.
 8. Płatności za szkolenie należy dokonać co miesiąc za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane na fakturze. W tytule przelewu bankowego należy podać numer faktury.

II. Organizacja i rezerwacja miejsc

 1. Szkolenia odbywają się co miesiąc w godzinach od 13.00 do 15.00 według harmonogramu przedstawionego w tabeli.
 2. Szkolenia odbywają się w formie online. Szkolenia online nie wymagają instalowania żadnych aplikacji – wystarczy komputer z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki Chrome, Firefox). W razie problemów technicznych na bieżąco odbieramy telefony i pomagamy w obsłudze.
 3. Przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaje także wysłany link do szkolenia oraz instrukcja korzystania ze szkolenia online.
 4. Rezerwacji miejsca/miejsc w Akademii OMNIA można dokonać poprzez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego lub przesłanie mailem wypełnionej karty zgłoszenia na adres info@cdsomnia.pl.
 5. Karta zgłoszenia jest dostępna tutaj. Jako tytuł szkolenia proszę podać „Finansowanie zadań oświatowych – cykl rocznych szkoleń (Akademia OMNIA)”.
 6. Zgłoszenie każdego pojedynczego uczestnictwa w Akademii OMNIA umożliwia dostęp do szkolenia tylko dla jednej osoby w jednym czasie (cena dotyczy jednego dostępu). Można zgłosić więcej niż jedną osobę z tej samej instytucji.
 7. Rezerwacja miejsca/miejsc w Akademii OMNIA poprzez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego lub wysłanie karty zgłoszenia stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a CDS OMNIA s.c.
 8. Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z CDS OMNIA s.c.
 9. CDS OMNIA s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.

III. Rezygnacja

 1. W każdym momencie można zrezygnować z usługi jako całości (wówczas faktury będą wystawione tylko za dotychczasowe szkolenia).
 2. Brak uczestnictwa w szkoleniu w danym miesiącu, jeśli nie została złożona wcześniej rezygnacja z usługi, nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie w tym miesiącu.
 3. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu może wziąć udział dowolna inna osoba wskazana przez Zgłaszającego. Informację z danymi innej osoby (imię i nazwisko, adres e-mail) należy wysłać na adres info@cdsomnia.pl. Nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty z tego tytułu.