DORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

Spersonalizowana oferta kompleksowej usługi doradczo-szkoleniowej dla każdego samorządu. W ramach usługi zbadamy całość gospodarki finansowej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie oświaty pod kątem:

 1. jej zgodności z przepisami prawa;
 2. gospodarności;
 3. optymalizacji wydatków;
 4. optymalizacji procesów związanych z przepływami finansowymi.

Przedstawimy propozycje korekt w dotychczasowej polityce finansowej samorządu, umożliwiających zwiększenie dochodów lub zmniejszenie wydatków. Wskażemy również na ewentualne uchybienia w stosowaniu przepisów prawa.

Pokażemy, jak w prosty sposób pozyskiwać dane i wyliczać wskaźniki i kwoty niezbędne do:

 1. wyliczania właściwej wysokości dotacji dla dotowanych przez samorząd szkół i placówek;
 2. spełniania wymogów przeznaczania na kształcenie specjalne wydatków nie mniejszych niż przewidziane na ten cel w subwencji oświatowej;
 3. oceny poziomu finansowania każdej ze szkół i placówek poprzez subwencję oświatową.

W powyższym zakresie przeszkolimy Państwa pracowników i, jeśli to się okaże konieczne, wspólnie zbudujemy mechanizmy upraszczające procedury związane z wyliczaniem wskaźników i kwot na bazie systemów funkcjonujących w Państwa samorządzie.

Sprawdzimy, czy Państwa pracownicy właściwie wprowadzają dane do Systemu Informacji Oświatowej, zarówno w wersji tzw. starego i nowego SIO. Nowa wersja systemu, ze względu na zbliżający się termin naliczania na jego bazie subwencji oświatowej, wymaga szczególnego Państwa nadzoru. Pomożemy Państwu w uniknięciu błędów, które mogłyby skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami w postaci zmniejszonych dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Przeszkolimy również Państwa pracowników w zakresie właściwego wprowadzania danych do SIO.

Pomożemy w rozbudowie strategii oświatowej w Państwa samorządzie poprzez uwzględnienie w niej wyników zaawansowanych analiz, tak aby działania Państwa w zakresie rozwoju oświaty w przyszłości, znajdowały najlepsze oparcie w polityce opartej na dowodach.

Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku. Po wstępnej, wspólnej ocenie sytuacji, spotkamy się z Państwem na miejscu w celu ustalenia dalszych szczegółów naszej pomocy.

Często zdarza się, że mają Państwo potrzebę sprawdzenia, czy wykonywane przez Państwa działania z zakresu finansów oświatowych są prawidłowe i zgodne z przepisami prawa. Szukają Państwo również sposobów na optymalizację procesów lub zmniejszenie obciążeń budżetowych. Zagadnienia mogą dotyczyć konkretnego obszaru. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym przypadku. Chętnie przedyskutujemy z Państwem problem i spotkamy się na miejscu aby poznać więcej szczegółów i zaproponować formę wsparcia.

Pozwalamy sobie wymienić przykładowe obszary pomocy, wiedząc, że rzeczywistość jest znacznie bogatsza:

a) Subwencja oświatowa:

 1. szacowanie wysokości subwencji ostatecznej na podstawie informacji o wysokości subwencji wstępnej;
 2. prognozowanie wysokości dochodów subwencyjnych w perspektywie wieloletniej;
 3. określanie poziomu finansowania każdej ze szkół i placówek poprzez subwencję oświatową;
 4. użyteczne informacje zawarte w metryczkach oświatowych – szkolenie;
 5. spersonalizowane szkolenie z zasad podziału subwencji oświatowej i jej planowania;

b) Dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych:

 1. wyliczenie/sprawdzenie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek;
 2. wyliczenie/sprawdzenie wysokości wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych;
 3. wyliczenie/sprawdzenie wysokości kwot dotacji opartych o subwencję oświatową;
 4. automatyzacja procesu określania wysokości dotacji w oparciu o subwencję oświatową;
 5. wyliczenie/sprawdzenie kwot dotacji po aktualizacji, w tym sprawdzenie zasad wyrównania dotacji i automatyzacja procesu;

c) System Informacji Oświatowej:

 1. sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych przez Państwa pracowników. Zakres i skala do wspólnego ustalenia;
 2. szkolenie w zakresie wprowadzania danych do tzw. nowego i starego SIO zarówno dla pracowników szkół i palcówek, jak i pracowników samorządu;
 3. automatyzacja wprowadzania danych do SIO przez pracowników szkół i placówek;
 4. automatyzacja procesu weryfikacji danych subwencyjnych przez samorząd pod kątem minimalizacji błędów skutkujących nieodwracalnym zmniejszeniem subwencji oświatowej;

d) Przeznaczanie środków na kształcenie specjalne:

 1. określenie/sprawdzenie właściwej wysokości subwencji oświatowej na kształcenie specjalne. Kwoty podawane przez MEN nie muszą być kwotami ostatecznymi;
 2. wskazanie kategorii wydatków podlegających rozliczeniu w zależności od rodzaju szkoły lub placówki. Proste metody rozliczania;
 3. wskazanie różnic między wymogami przepisu ustawy a wymogami sprawozdawczości budżetowej;

e) Dotacje z budżetu państwa (podręcznikowa, przedszkolna, stypendialna itd.):

 1. weryfikacja informacji i wniosków składanych przez dyrektorów szkół dla dotacji podręcznikowej;
 2. konstruowanie wniosków do wojewody o udzielenie dotacji;
 3. rozliczenie 1% na obsługę zadania zapewnienia podręczników i ćwiczeń dla uczniów;
 4. rozliczenie dotacji podręcznikowej w nowej formule;
 5. dotacja na stypendia. Zmniejszony wkład własny przy stypendiach i zasiłkach szkolnych. Na co uważać, żeby nie stracić prawa do zmniejszonego wkładu. Wpływ obecnych działań samorządu na przyszłoroczną wysokość dotacji na stypendia, szacowanie przyszłorocznej wysokości dotacji;
 6. dotacja przedszkolna – rozliczenie.

W powyższym zakresie, jeśli będą Państwo zainteresowani, przeszkolimy Państwa pracowników i zostawimy im wspólnie budowane narzędzia i wiedzę umożliwiającą im dokonywanie samodzielnie właściwych operacji.

Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku. Po wstępnej, wspólnej ocenie sytuacji, spotkamy się z Państwem na miejscu w celu ustalenia dalszych szczegółów naszej pomocy. Jeśli zagadnienie okaże się możliwe do rozwiązania zdalnie – pomożemy państwu szybciej.

Pomożemy w rozbudowie strategii oświatowej w Państwa samorządzie poprzez uwzględnienie w niej wyników zaawansowanych analiz, tak aby działania Państwa w zakresie rozwoju oświaty w przyszłości, znajdowały najlepsze oparcie w polityce opartej na dowodach.

Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku. Po wstępnej, wspólnej ocenie sytuacji, spotkamy się z Państwem na miejscu w celu ustalenia dalszych szczegółów naszej pomocy.

a) Często w obszarze finansowania pojawiają się sytuacje, w których potrzebujecie Państwo szybkich i profesjonalnych odpowiedzi na pojawiające się nieoczekiwanie problemy. Dotyczą one wątpliwości, co do interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych przypadków. W ramach naszej usługi będą mogli Państwo w dowolnym czasie zadać nam do 5 pytań telefonicznie lub mailowo z następującego obszaru:

 1. subwencja oświatowa;
 2. dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych;
 3. System Informacji Oświatowej;
 4. przeznaczanie środków na kształcenie specjalne;
 5. dotacje z budżetu państwa (podręcznikowa, przedszkolna, stypendialna).

Na zadane pytania odpowiemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub mailowo.

Jeśli zadadzą Państwo pytanie do godziny 15:00 danego dnia roboczego to odpowiemy na nie najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego. Jeśli nie uda się nam tak szybka odpowiedź zwrócimy Państwu 20% wpłaconych środków za każde pytanie, na które odpowiemy po terminie.

Koszt takiej usługi wynosi 600 zł.

b) Podczas kalkulacji wielu kwot i wskaźników w działalności oświatowej samorządu pojawiają się szczegółowe wątpliwości, co do sposobu postępowania. Bywa, że ze względu na duże znaczenie dla budżetu jednostki, chcieli by Państwo skonsultować sposób obliczania konkretnych kwot lub wskaźników z fachowcami z branży, a terminy obowiązujące w przepisach prawa uniemożliwiają znalezienie tych fachowców w normalnym trybie.

Proponujemy Państwu wsparcie w takich sytuacjach drogą elektroniczną. Możemy porozumiewać się za pomocą maili, telefonów czy wideorozmów. Wystarczy, że uzgodnimy wcześniej sposób kontaktu, terminy, zakres wsparcia i oczywiście cenę. Będziemy do Państwa dyspozycji w sposób najbardziej dla Państwa dogodny i przede wszystkim szybki, zachowując przy tym najwyższe standardy profesjonalizmu.

W czym możemy Państwu pomóc?

Zaufaj specjalistom