DORADZTWO DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH

Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi ważne, a w przypadku szkół publicznych, najważniejsze źródło finansowania Państwa wydatków. Pomożemy Państwu sprawdzić, czy dotacja dla Państwa szkół i placówek została właściwie naliczona przez samorząd. Mają Państwo zaledwie 30 dni na ewentualną reakcję, jeśli wysokość dotacji została obliczona błędnie. Pomożemy w zredagowaniu odpowiedniego pisma do samorządu wraz ze stosowną argumentacją. Możemy współpracować z Państwem w ramach niezbędnego kontaktu z jednostką samorządu terytorialnego.

Możemy również sprawdzić, czy w przeszłości, dotacja, którą Państwo otrzymywali była obliczona prawidłowo.

Jeśli potrzebują Państwo porady co do możliwości pokrywania odpowiednich wydatków z dotacji, tak aby nie narażać się na jej zwrot w przyszłości – pomożemy Państwu uniknąć kłopotów. Od stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy nakazujące wydatkowanie odpowiednich kwot na kształcenie specjalne. Złamanie tych przepisów oznaczać będzie konieczność zwrotu części lub całości dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wiele czynności będziemy mogli wykonać zdalnie, część zaś będzie być może wymagała naszej wizyty u Państwa.

Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Przeszkolimy Państwa we właściwym wprowadzaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej. Pokażemy jak usprawnić procesy związane z wypełnianiem SIO.

a) Szybkie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości:

Często w obszarze finansowania pojawiają się sytuacje, w których potrzebujecie Państwo szybkich i profesjonalnych odpowiedzi na pojawiające się nieoczekiwanie problemy. Dotyczą one wątpliwości, co do interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych przypadków. W ramach naszej usługi będą mogli Państwo w dowolnym czasie zadać nam do 5 pytań telefonicznie lub mailowo z następującego obszaru:

1. dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. System Informacji Oświatowej;
3. przeznaczanie dotacji na kształcenie specjalne;
4. dotacja podręcznikowa.

Na zadane pytania odpowiemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub mailowo.

Jeśli zadadzą Państwo pytanie do godziny 15:00 danego dnia roboczego to odpowiemy na nie najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego. Jeśli nie uda się nam tak szybka odpowiedź zwrócimy Państwu 20% wpłaconych środków za każde pytanie, na które odpowiemy po terminie.

Koszt takiej usługi wynosi 600 zł.

b) Dotacje:

Na gruncie obecnych przepisów finansowych, sprawdzenie czy wysokość dotacji została właściwie obliczona przez samorząd nie wymaga wizyty u Państwa. Wystarczą informacje dostępne publicznie, choć sposób ich użycia wymaga fachowej wiedzy i poświęcenia pewnej ilości czasu. Możemy dla Państwa weryfikować na bieżąco, czy wysokość dotacji (w tym po aktualizacji), którą Państwo otrzymują została właściwie obliczona (oczywiście z pewną, niewielką, tolerancją). Możemy przekazać też informację jaka powinna być właściwie obliczona wysokość dotacji dla Państwa.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wysokości dotacji, zapraszamy do kontaktu. W przypadkach, w których będziemy potrafili zweryfikować wysokość dotacji, prześlemy Państwu informację o wynikach naszych analiz. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podejrzenie, że dotacja została naliczona w zbyt małej wysokości, prześlemy Państwu szacowaną wysokość dotacji wraz z jej uzasadnieniem, które mogą Państwo wykorzystać wzywając dotujący samorząd do ustalenia właściwej wysokości dotacji lub wyjaśnień.

W takim przypadku koszt naszej porady wynosi 400 zł za sprawdzenie wysokości dotacji w jednym roku. Jeśli na podstawie naszego sprawdzenia oszacowana kwota dotacji będzie znacząco różna, możemy podjąć dalsze kroki sprawdzające na danych szczegółowych.

W czym możemy Państwu pomóc?

Zaufaj specjalistom