DORADZTWO DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH

Sprawdzenie wysokości dotacji
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi ważne, a w przypadku szkół publicznych, najważniejsze źródło finansowania Państwa wydatków. Pomożemy Państwu sprawdzić, czy dotacja dla Państwa szkół i placówek została właściwie naliczona przez samorząd. Mają Państwo zaledwie 30 dni na ewentualną reakcję, jeśli wysokość dotacji została obliczona błędnie. Pomożemy w zredagowaniu odpowiedniego pisma do samorządu wraz ze stosowną argumentacją. Możemy współpracować z Państwem w ramach niezbędnego kontaktu z jednostką samorządu terytorialnego.
Możemy również sprawdzić, czy w przeszłości, dotacja, którą Państwo otrzymywali była obliczona prawidłowo.

Sprawdzenie poprawności wydatkowania dotacji
Jeśli potrzebują Państwo porady, co do możliwości pokrywania odpowiednich wydatków z dotacji, tak aby nie narażać się na jej zwrot w przyszłości – pomożemy Państwu uniknąć kłopotów. Sprawdzimy, czy wydatek, który pokrywają z dotacji jest kwalifikowalny i prawidłowo udokumentowany. Sprawdzimy poprawność statutu i umów pod kątem rozliczenia określonych wydatków i wynagrodzeń z dotacji.

Sprawdzenie poprawności wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne
Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nakazujące wydatkowanie odpowiednich kwot na kształcenie specjalne. Złamanie tych przepisów oznaczać będzie konieczność zwrotu części lub całości dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku uczniów niepełnosprawnych należy udokumentować prawidłowość wykorzystania całej kwoty dotacji z przeznaczeniem na kształcenie specjalne. Można także wykazać koszty wspólne (ogólne) na takich uczniów – w szkole za pomocą ustawowego wzoru, w przedszkolu za pomocą odpowiednich wskaźników.

Pomoc w kontroli wydatkowania dotacji przeprowadzanej przez samorząd.
Wspomożemy Państwa w kontroli, którą przeprowadza samorząd tak, aby nie zwracali Państwo dotacji, jeżeli jest ona wydatkowana zgodnie z prawem. Dostarczymy prawnych argumentów, napiszemy wyjaśnienia do samorządu.

Audyt w Państwa placówce
W przypadku audytu w placówce na miejscu, sprawdzimy wraz z przedstawicielem księgowości, wydatki, które pokrywają Państwo z dotacji. Sprawdzimy listy płac oraz faktury i płatności, których Państwo dokonywali z dotacji. Sprawdzimy rodzaj i sposób wydatku. Wskażemy obszary, które mogą narazić Państwa na zwrot dotacji. Sprawdzimy kompleksowo poprawność rozliczenia dotacji.

Sposób wykonania zlecenia
Wiele czynności będziemy mogli wykonać zdalnie, część zaś będzie być może wymagała naszej wizyty u Państwa.
Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Uzupełnienie SIO warunkiem otrzymania dotacji, sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych

Przeszkolimy Państwa we właściwym wprowadzaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej. Pokażemy jak usprawnić procesy związane z wypełnianiem SIO. Pokażemy jak szybko i sprawnie wypełnić SIO. Wytłumaczymy, które dane są danymi finansowymi (subwencyjnymi).

W przypadku błędnego wprowadzenia tych danych samorząd nie otrzymuje subwencji oświatowej na Państwa placówkę. Od 2019 r. wypełnienie SIO na 30 września jest warunkiem otrzymania dotacji na cały kolejny rok. Należy to zrobić terminowo i prawidłowo. W przeciwnym wypadku samorząd może odmówić udzielenia dotacji.

Szybkie odpowiedzi na bieżące zagadnienia i wyliczenia na odległość

a) Szybkie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości:

Często w obszarze finansowania pojawiają się sytuacje, w których potrzebujecie Państwo szybkich i profesjonalnych odpowiedzi na pojawiające się nieoczekiwanie problemy. Dotyczą one wątpliwości, co do interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych przypadków. W ramach naszej usługi będą mogli Państwo w dowolnym czasie zadać nam do 5 pytań telefonicznie lub mailowo z następującego obszaru:

1. dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. System Informacji Oświatowej;
3. przeznaczanie dotacji na kształcenie specjalne;
4. dotacja podręcznikowa.

Na zadane pytania odpowiemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub mailowo.

Jeśli zadadzą Państwo pytanie do godziny 15:00 danego dnia roboczego to odpowiemy na nie najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego. Jeśli nie uda się nam tak szybka odpowiedź zwrócimy Państwu 20% wpłaconych środków za każde pytanie, na które odpowiemy po terminie. Usługa wymaga aktywowania poprzez napisanie do nas pierwszego pytania wraz z wyrażeniem chęci skorzystania z usługi 5 pytań (w tytule bądź treści maila prosimy o dopisanie „Usługa 5 pytań”). Jeżeli zależy Państwu na szybkiej i fachowej odpowiedzi, to jesteśmy do dyspozycji.

Koszt takiej usługi wynosi 600 zł.

b) Dotacje:

Na gruncie obecnych przepisów finansowych, sprawdzenie czy wysokość dotacji została właściwie obliczona przez samorząd nie wymaga wizyty u Państwa. Wystarczą informacje dostępne publicznie, choć sposób ich użycia wymaga fachowej wiedzy i poświęcenia pewnej ilości czasu. Możemy dla Państwa weryfikować na bieżąco, czy wysokość dotacji (w tym po aktualizacji), którą Państwo otrzymują została właściwie obliczona (oczywiście z pewną, niewielką, tolerancją). Możemy przekazać też informację jaka powinna być właściwie obliczona wysokość dotacji dla Państwa.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wysokości dotacji, zapraszamy do kontaktu. W przypadkach, w których będziemy potrafili zweryfikować wysokość dotacji, prześlemy Państwu informację o wynikach naszych analiz. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podejrzenie, że dotacja została naliczona w zbyt małej wysokości, prześlemy Państwu szacowaną wysokość dotacji wraz z jej uzasadnieniem, które mogą Państwo wykorzystać wzywając dotujący samorząd do ustalenia właściwej wysokości dotacji lub wyjaśnień.

W takim przypadku koszt naszej porady wynosi 600 zł za sprawdzenie wysokości dotacji w jednym roku. Jeśli na podstawie naszego sprawdzenia oszacowana kwota dotacji będzie znacząco różna, możemy podjąć dalsze kroki sprawdzające na danych szczegółowych.

W czym możemy Państwu pomóc?

Zaufaj specjalistom