REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin szkoleń

I. Zawarcie umowy

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 300 zł.
 2. Cena obejmuje: materiały ze spotkania, przerwy kawowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 3. Rezerwacji miejsca/miejsc na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego lub przesłanie mailem wypełnionej karty zgłoszenia na adres info@cdsomnia.pl.
 4. Karta zgłoszenia na szkolenie jest dostępna tutaj.
 5. Rezerwacja miejsca/miejsc na szkolenie poprzez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego lub wysłanie karty zgłoszenia na szkolenie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a CDS OMNIA s.c.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzonym szkoleniu i przesłana mailem na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Na życzenie Zgłaszającego może zostać wystawiona faktura papierowa.
 7. Płatności za szkolenie można dokonać za pomocą przelewu bankowego (na konto 38 1140 2004 0000 3102 7757 8419). W tytule przelewu bankowego należy podać numer faktury.
 8. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z CDS OMNIA s.c.
 9. CDS OMNIA s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 10. Dane dotyczące dokładnej lokalizacji i godziny szkolenia zostaną wysłane na kilka dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail do kontaktu.

II. Rezygnacja

 1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu na warunkach określonych poniżej.
 2. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie elektronicznej, wysyłając informację na adres info@cdsomnia.pl. W tytule maila należy napisać „Rezygnacja” oraz podać numer zgłoszenia.
 3. W przypadku rezygnacji do 7 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający nie będzie obciążony kosztami szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami szkolenia, ale otrzyma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych kosztów w szkoleniu w innym terminie. Zgłaszający ma prawo wyboru innego, dowolnego terminu, na który są wolne miejsca. Wybrany termin szkolenia nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty szkolenia, z którego Zgłaszający rezygnuje. Rezerwację miejsca na szkolenie należy dokonać w formie elektronicznej, wysyłając informację na adres info@cdsomnia.pl. W tytule maila należy napisać „Rezygnacja” oraz podać numer zgłoszenia, a w treści podać miejsce i datę wybranego terminu szkolenia.
 5. Brak uczestnictwa w szkoleniu przy jednoczesnym braku rezygnacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 6. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej instytucji, wskazana przez Zgłaszającego. Informację z danymi innej osoby (imię i nazwisko) należy wysłać na adres info@cdsomnia.pl.

W czym możemy Państwu pomóc?

Zaufaj specjalistom