Książka „Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”.

Z przyjemnością i dumą przedstawiamy Państwu napisaną przez nas książkę „Finansowanie zadań oświatowych – komentarz”. Jest to pierwszy na rynku komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poruszający całościowo, tj. w sposób prawny i praktyczny, kwestię finansowania zadań oświatowych. Książka jest napisana pod redakcją naukową profesora Mateusza Pilicha, jesteśmy współautorami tej pozycji w zacnym gronie prawników.

Autorzy: Artur Olszewski, Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień, Dawid Sześciło, Krzysztof Tusiński, Mateusz Pilich. Topowe wydawnictwo Wolters Kluwer.

Pisząc komentarz wykorzystaliśmy naszą wiedzę prawną w tym zakresie, a także ponad 10-letnie zawodowe doświadczenie praktyczne, stąd jest to kompendium wiedzy o finansowaniu oświaty w Polsce.

W komentarzu zostały omówione istotne zagadnienia dotyczące finansowania polskiej oświaty – zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym:

  • utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ze środków publicznych,
  • dotowanie oświaty niesamorządowej
  • subwencja oświatowa
  • wydatkowanie subwencji i dotacji na uczniów niepełnosprawnych
  • finansowanie nieodpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • dotacja przedszkolna
  • wsparcie z budżetu państwa lokalnych i regionalnych programów edukacyjnych oraz pomocy socjalnej i motywacyjnej dla uczniów.

Czytelnik znajdzie liczne odniesienia do doktryny i judykatury, a także odwołania do konkretnych problemów praktycznych wraz z propozycją ich rozwiązań.

Książkę można nabyć w prawniczych księgarniach stacjonarnych i księgarni internetowej Wolters Kluwer pod linkiem: https://www.profinfo.pl/sklep/finansowanie-zadan-oswiatowych-komentarz,127093.html

Zapraszamy do lektury,

Daria Pietrzykowska

Grzegorz Pochopień