Pierwsza aktualizacja dotacji w 2020 roku.

Ustawa budżetowa na 2020 rok w dniu 1 kwietnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, aktualizacji dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Dzień ogłoszenia ustawy budżetowej to 1 kwietnia. Zgodnie z art. 57 kpa, termin liczymy od dnia następnego. Oznacza to, że 30 dni upłynie 1 maja. A więc miesiąc, w którym upłynęło 30 od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej to maj. Aktualizacji dokonuje się w miesiącu kolejnym, a więc w czerwcu. Czerwiec jest więc miesiącem przeliczania nowych stawek. Natomiast nowe stawki obowiązują i będą wypłacane od lipca, ale pamiętajmy, że z wyrównaniem od początku roku.

Wyrównanie od stycznia samorząd jest zobowiązany wypłacić na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Oznacza to, że uczniom którzy otrzymywali dotację wg poprzednich stawek od stycznia do czerwca należy skorygować wypłacone już kwoty w taki sposób, jakby od stycznia obowiązywały stawki po aktualizacji. Co ważne, korekty dokonujemy poprzez odpowiednio pomniejszenie lub powiększenie kolejno wypłacanych części dotacji.

Ponadto należy zwrócić uwagę na ograniczenie wzrostu i spadku dotacji po aktualizacji, zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja nie może spaść o więcej niż 25% oraz wzrosnąć o więcej niż 50%. Należy zauważyć, że przy pierwszej aktualizacji należy zaktualizować podstawowe kwoty dotacji, wskaźnik zwiększający oraz kwoty wynikające z subwencji.

Czy dotacja wzrośnie czy zmaleje? To zależy. Po pierwsze w szkole wzrośnie roczny standard na ucznia z 5569 zł wg 2019 roku do ok. 5900 zł wg 2020 roku (ostateczny standard na 2020 rok poznamy wkrótce, gdy MEN dokona obliczeń na podstawie danych SIO). Standard ten jest podstawą wypłacania dotacji na uczniów szkół oraz na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach. Uczeń niepełnosprawny oprócz standardu otrzymuje wagę na niepełnosprawność (od 1,4 do 9,5 razy standard), a więc jeżeli wzrośnie standard to także przełoży się to na wzrost dodatkowej kwoty na kształcenie specjalne. Wzrost standardu przełoży się więc na wzrost dotacji na ucznia szkoły oraz na ucznia niepełnosprawnego szkoły i przedszkola. Wpływ na ostateczną wysokość będzie też miał tzw. wskaźnik Di, odzwierciedlający stopnie awansu zawodowego w samorządowych placówkach. Niemniej w przypadku uczniów szkół oraz uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach w ogólności należy oczekiwać wzrostu dotacji.

Dodatkowo w przypadku szkół publicznych mamy tzw. wskaźnik zwiększający. Jego aktualizacja będzie polegała na przeliczeniu go według wydatków ponoszonych przez samorząd na szkoły samorządowe z właściwego dla 2018 roku na 2019 rok (jest liczony z rocznym opóźnieniem). W tym przypadku dla 2019 roku należy oczekiwać wzrostu wskaźnika, głównie z powodu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce w 2019 roku, a wynagrodzenia nauczycieli to większość wydatków bieżących szkół.

A co z przedszkolami? W przypadku przedszkoli (uczniów pełnosprawnych) dotacja jest liczona w oparciu o tzw. podstawową kwotę dotacji, czyli wydatki bieżące, które samorząd planuje ponieść w tym roku (2020 rok) na przedszkola samorządowe. Tutaj można oczekiwać spadku wskaźnika i spadku dotacji, gdyż przedszkola obecnie są zamknięte. Nie generuje się zużycie prądu. Jednakże najważniejszy wydatek, czyli wynagrodzenia nauczycieli, jest ponoszony, więc nie należy się obawiać bardzo dużego spadku. Choć pojawiają się wątpliwości, co do wysokości wynagrodzeń nauczycieli (np. jak liczyć i wypłacać godziny ponadwymiarowe) i to także może mieć wpływ na zmniejszenie stawek.

Część z Państwa zastanawia się dlaczego tak późno jest aktualizowana dotacja? Dlaczego kwota standardu na ucznia na 2020 rok nie jest jeszcze znana? Wynika to z faktu, że coroczny podział subwencji oświatowej dokonywany jest dopiero po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Wszak, żeby dzielić subwencję oświatową trzeba znać jej ostateczną wysokość na dany rok, a ostateczna kwota jest właśnie zapisana w budżecie państwa. A dlaczego nie możemy wcześniej obliczyć standardu na ucznia na 2020 rok? Podział subwencji w uproszczeniu jest dokonywany następująco: to ile pieniędzy na subwencję oświatową mamy w budżecie dzielimy przez liczbę uczniów wpisaną do SIO 30 września (uczniów przeliczonych tzw. wagami, bo uczeń niepełnosprawny „waży” w subwencji więcej). Dopiero z tej kalkulacji otrzymujemy wysokość standardu na dany rok. Warto o tym pamiętać. Standard na ucznia nie jest efektem centralnego ustalenia kwot na dany rok na ucznia, tylko wyżej opisanego dzielenia. Oczywiście im mamy więcej pieniędzy na oświatę w budżecie na dany rok, tym standard na ucznia będzie wyższy. A dlaczego w tym roku to dzielenie i obliczenia są tak późno? Wynika to z późnego ogłoszenia ustawy budżetowej (dopiero 1 kwietnia) i dopiero od tej daty zaczyna się liczyć właściwe terminy.