Nowe SIO

Wprowadzanie danych do nowego SIO

Nowe SIO

Minister Anna Zalewska w liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomina o ustawowym obowiązku wprowadzania danych do nowego SIO. Pismo dostępne pod linkiem: pismo MEN w sprawie nowego SIO

Nowe SIO, w związku ze zmianą architektury systemu na system funkcjonujący przez przeglądarkę internetową, jest ciągle w fazie programowania. Systematycznie uruchomione są kolejne moduły. Zgodnie z zapowiedziami MEN, do września br. wszystkie funkcjonalności konieczne do wprowadzenia tzw. danych subwencyjnych powinny być oprogramowane i udostępnione dla użytkowników.

Ponadto z nowego SIO są pozyskiwane dane do weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (m.in. do tzw. świadczenia 500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny.
Pozyskiwane dane dziedzinowe obejmują m.in. informacje o uczęszczaniu danego ucznia do szkoły lub placówki oświatowej, okresie jego uczęszczania do szkoły lub placówki oświatowej, a także typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej.

Uwaga: do 10 października br. za pomocą nowego SIO dyrektorzy szkół po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Dane te nie będą przekazywane w żaden inny sposób – nowe SIO będzie wyłącznym narzędziem do zgłaszania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

CDS OMNIA od września br. uruchomi dla Państwa szkolenia z nowego SIO. Szkolenia będą adresowane do samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Na szkoleniach krok po kroku pokażemy Państwu, jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO, a także wytłumaczymy Państwu prawne aspekty funkcjonowania SIO. Ponadto odpowiemy na pytania merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO (w odniesieniu do poprawnego wprowadzania danych używanych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej).
Jeżeli są Państwo zainteresowani możemy dla Państwa przeprowadzić szkolenie zamknięte z nowego SIO. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy samorządu (samorządów sąsiednich) oraz dyrektorzy i pracownicy samorządowych i dotowanych szkół z Państwa samorządu (samorządów sąsiednich).

Zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki szkolenia https://cdsomnia.pl/szkolenia/, gdzie zamieścimy terminy i miejsca szkoleń.