INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

16.SZKOLENIE ONLINE: Przygotowanie uchwały dotacyjnej.

365.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania uchwały dotacyjnej. Omówimy, jakie zapisy prawne powinny znaleźć się w uchwale. Przedstawimy prawidłową konstrukcję załączników do uchwały (informacja o planowanej liczbie uczniów, informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu, rozliczenie dotacji), tak aby samorząd prawidłowo i szybko mógł naliczyć dotację oraz aby na podstawie przedstawionego rozliczenia mógł sprawdzić poprawność wydatkowania dotacji zgodnie z przepisami prawa.

 

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

 

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

09.05.2024

Program:

 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Konstrukcja uchwały – ogólne zapisy, naliczenie dotacji, zbieranie informacji do dotacji, rozliczenie dotacji, kontrola dotacji. Omówienie poszczególnych działów.
 3. Wymogi formalno- prawne uchwały – przepisy, które musza znaleźć się w uchwale, przepisy zbędne, które są odrzucane oraz przepisy, które ułatwią naliczanie, rozliczanie i kontrolę dotacji.
 4. Załączniki do uchwały – jak prawidłowo je skonstruować, aby poprawnie i szybko naliczać i rozliczać dotację?
  1. wzór informacji o planowanej liczbie uczniów,
  2. wzór informacji o liczbie uczniów w danym miesiącu,
  3. wzór rozliczenia dotacji.
 5. Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju – jakie informacje powinny znaleźć się w uchwale oraz w załącznikach, aby poprawnie stosować przepisy prawa w tym zakresie.
 6. Dotacja na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – jakie informacje powinny znaleźć się w uchwale oraz w załącznikach, aby poprawnie stosować przepisy prawa w tym zakresie. Wzór rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 7. Omówienie i przedstawienie przykładowej uchwały dotacyjnej.