INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

18.SZKOLENIE ONLINE: Excel w oświacie.

365.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Program
  • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie lub rozwinięcie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym excel w rozwiazywaniu problemów oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów w oświacie. Szkolenie zorganizowane jest w formie warsztatu online. Poszczególne ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem danych oświatowych, w tym danych SIO, danych z arkuszy organizacji szkół, danych z Rb oraz danych subwencyjnych. Po szkoleniu, modele na nim wykorzystane, wraz z krótkimi instrukcjami, będą przekazane uczestnikom.

ADRESACI:

Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

12.07.2024, 14.05.2024

PROGRAM:

1.    Przypomnienie podstaw excela. Komórka. Zamrażanie komórek. Suma. Średnia.

2.    Praca na filtrach. Sumy częściowe. Wykorzystanie w dużych bazach danych.

3.    Funkcja „Jeżeli". Wykorzystanie w porównaniu raportów subwencyjnych o różnych datach wygenerowania.

4.    Tworzenie tabel przestawnych. Wykorzystanie w analizie budżetu.

5.    Sumy warunków. Wykorzystanie w tworzeniu zestawień subwencyjnych na podstawie raportów szczegółowych. Porównanie arkusza organizacji z raportem subwencyjnym.

6.    Łączenie baz danych po kluczach. Wyszukiwanie w bazach danych. Łączenie danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb tworzenia strategii.

7.    Podział subwencji między szkoły i placówki oraz zestawienie go z danymi z planów finansowych. Środki własne samorządu. Podstawowe i użyteczne statystyki finansowe.