SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW

5. System Informacji Oświatowej – jak wprowadzać dane do systemu. Wprowadzanie danych przez szkoły i placówki.

300.00

Czas trwania: 5h zajęć dydaktycznych (plus przerwy kawowe).

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce. Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników szkół wprowadzających dane do systemu, ale także dla samorządów, które muszą kontrolować czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe.

Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący krok po kroku pokażą na programie nowego SIO jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO.

Na szkolenie uczestnicy mogą przybyć z laptopami (nie jest to konieczne). Wówczas Uczestnik szkolenia wspólnie z Prowadzącym będzie mógł wykonywać kolejnego zadania na aplikacji nowego SIO.

Prowadzący szkolenie, oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

Ponadto za pomocą nowego SIO od 2018 roku uczniowie są zgłaszani do egzaminu ósmoklasisty (w kolejnych latach do innych egzaminów), a w przypadku szkół dotowanych dodatkowo przekazanie danych do SIO jest warunkiem otrzymania dotacji na 2019 rok.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

03.04.2019 Wrocław, 04.06.2019 Olsztyn, 07.05.2019 Szczecin, 09.05.2019 Bydgoszcz, 10.04.2019 Poznań, 11.03.2019 Warszawa, 13.03.2019 Łódź, 16.04.2019 Gdańsk, 18.06.2019 Zielona Góra, 19.03.2019 Białystok, 21.05.2019 Koszalin, 23.05.2019 Kielce, 25.04.2019 Lublin, 28.03.2019 Kraków

Program szkolenia:

 1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej: ochrona danych osobowych, udzielanie upoważnień, ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL, prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń, zmiany w ustawie, które zgodnie z obecnie procedowanym projektem MEN wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., itd.
 2. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 kwietnia o systemie informacji oświatowej: m.in. uruchomienie systemu w wersji przeglądarkowej, uproszczenie przekazywania niektórych danych (m.in. wynagrodzenia).
 3. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Prezentacja na rzeczywistym programie jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO.
 4. Prezentacja na rzeczywistym programie jak wprowadzać dane do systemu przez szkołę lub placówkę oświatową w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
 5. Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje w module Uczeń i Nauczyciel.
 6. Prawidłowe zgłaszanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – można tego dokonać tylko poprzez nowe SIO.
 7. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
 8. Wprowadzanie danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.